4  ม.ค. 2562
ศูนย์ฯ เปิดให้บริการตรวจยืนยันแพ้ยา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
26  ธ.ค. 2561
แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลผู้ขับขี่สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในช่วงเทศกาลและช่วงปกติตลอดปี
26  ธ.ค. 2561
แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเทศกาลและช่วงปกติตลอดปี (17 ธันวาคม 2561-ธันวาคม 2562)
26  ธ.ค. 2561
การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
26  ธ.ค. 2561
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
17  ธ.ค. 2561
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

Calendar

Poll

Stats