ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย ปี 2562
18  ก.ค. 2562
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
18  ก.ค. 2562
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม "จีโนมิกส์ประเทศไทยสัญจร ภาคอิสาน " วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2562
กรมวิทย์ฯ พร้อมประเมินคุณภาพชุดตรวจเอชไอวีสำหรับใช้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
24  มิ.ย. 2562