19  ม.ค. 2564
ประกาศเจตจำนงการบริการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2564
23  ธ.ค. 2563
องค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
18  ก.ย. 2563
รับสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญ(Proficiency Testing) การตรวจภาวะตั้งครรภ์ การตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2564
14  ส.ค. 2563