16  เม.ย. 2564
แจ้งจุดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของ โรงพยาบาลขอนแก่น
8  มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3  มี.ค. 2564
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3  มี.ค. 2564
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิกส์
22  ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
[9  มี.ค. 2564] ประกาศคุณลักษณะเฉพาะของสารเคมี สำหรับจัดซื้อตามแผนจัดซื้อสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2564
[4  มี.ค. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลาและปริมาณรังสีเอกซ์ (kVp Time and Exposure Meter) จำนวน 1 เครื่อง
[25  ก.พ. 2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[8  ก.พ. 2564] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
[13  ม.ค. 2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
[11  ม.ค. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2564


Calendar

Poll

Stats