ที่อยู่:   ศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น

            ๓๙๔ หมู่ ๑๙ ถนนสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

            โทร.๐๔๓-๒๔๐๘๐๐ โทรสาร.๐๔๓-๒๔๐๘๔๕ ๐๔๓-๒๔๐๘๔๙

             Regional   Medical   Sciences  center  7  Khon  Kaen  

            394  Moo 19 ,T.Sila,Muang, Khon Kaen 40000

             tel.043-240-800   fax  043-240-845  043-240-849

             มือถือ 0850100029

             Email :: khonkaen@dmsc.mail.go.th

            QR-Code  ผ่านช่องทาง  LINE OFFICIAL