แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ตามลิงค์ได้ล่าง หรือ แสกน QR-code 

https://goo.gl/forms/ZiajV5BYWT2JjGCU2


หรือ ส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนมาตามที่อยู่ด้านล่าง

ศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น

๓๙๔ หมู่ ๑๙ ถนนสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมื จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

โทร.๐๔๓-๒๔๐๘๐๐ โทรสาร.๐๔๓-๒๔๐๘๔๕ ๐๔๓-๒๔๐๘๔๙

Regional   Medical   Sciences  center  7  Khon  Kaen  

394  Moo 19 ,T.Sila,Muang, Khon Kaen 40000

tel.043-240-800   fax  043-240-845  043-240-849

มือถือ :: 08-50100029

 e-mail :: khonkaen@dmsc.mail.go.th