ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

8  ม.ค. 2562

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)