ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 71 ราย

1  มี.ค. 2562