การจัดการองค์ความรู้ (KM)

15  มี.ค. 2562
  • ชุดองค์ความรู้ปี 2561     วันเดือนปีของเอกสาร : 2018-10-05    
  • องค์ความรู้การจัดการสารเคมีและสารมาตรฐานปี 2559    
  • องค์ความรู้การจัดการขยะติดเชื้อปี 2559    
  • poster waste infectious     วันเดือนปีของเอกสาร : 2015-09-28    
  • องค์ความรู้วิธืปฏิบัติงานขยะติดเชื้อ     วันเดือนปีของเอกสาร : 2015-09-28    
  • แผนจัดการความรู้ปี พ.ศ.2558      วันเดือนปีของเอกสาร : 2015-08-31    
  • องค์ความรู้ 2557 :สถิติที่ใช้ในการวิจัย     วันเดือนปีของเอกสาร : 2015-08-31    
  •