การประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

20  มี.ค. 2562

นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี